Daniel

Noguera Vila

 

Fent honor al gentilici del meu poble natal, sóc capgròs de naixement, d’aquesta ciutat encisada per el clima mediterrani.

El meu eslògan personal és: “Kurumi no yō ni chakujitsude tsuyoi (胡桃の様に着実で強い) - Ferm i fort com una Noguera”, honrant al meu cognom, que tanmateix representa la meva personalitat.

Sóc una persona afable, però molt crítica i auto-exigent amb mi mateix; aquestes premisses m'han forjat la meva personalitat i caràcter, tot i que la meva experiència ha estat condicionada per les meves decisions, mitjans disponibles, estudis cursats i la meva trajectòria personal i professional fins a dia d'avui.

Des del mateix moment en que vaig complir l’edat d'escolarització obligatòria, vaig decidir paralitzar els estudis per a poder iniciar-me al mercat laboral en lloc de prolongar únicament la meva formació. Degut a realitzar aquesta elecció des de ben jove, no vaig continuar la meva trajectòria acadèmica, però vaig millorar les meves aptituds formatives i coneixements de manera simultània a les meves relacions laborals.

Sempre he intentat treballar a empreses que m’aportessin més i millors coneixements i en especial, que em poguessin aportar alguna cosa més que no únicament un lloc de treball i un sou mensual.

M’identifico plenament amb el mètode de gestió Kaizen (改善), intentant aplicar diàriament una millora continua a les meves accions, coneixements, aptituds i cercant la perfecció i l’excel·lència en els resultats, essent autocrític amb el meu procés i evolució constant.

Sóc un lluitador nat i no em rendiré fàcilment si sé per el que lluito. Si un sobrenom em defineix, és “Kurumi Bushi (胡桃武士) - El samurai noguera”.